Przegląd instalacji OZE Politechnika Łódzka

Nasza firma wykonała przegląd instalacji OZE na Politechnice Łódzkiej. Przegląd swoim zakresem obejmował między innymi:

 • System fotowoltaiczny stacjonarny:
  1. czyszczenie powierzchni paneli fotowoltaicznych
  2. sprawdzanie i konserwację połączeń elektrycznych modułów fotowoltaicznych w panelach,
  3. sprawdzenie połączeń elektrycznych paneli z inwerterami,
  4. diagnostykę poprawności działania inwerterów fotowoltaicznych .
 • System fotowoltaiczny nadążny:
  1. czyszczenie powierzchni paneli fotowoltaicznych
  2. sprawdzenie stanu konstrukcji trakerów,
  3. sprawdzenie i konserwacja układu sterowania położeniem trakerów,
  4. sprawdzanie i konserwację połączeń elektrycznych modułów fotowoltaicznych w panelach,
  5. sprawdzenie połączeń elektrycznych paneli z inwerterami,
  6. diagnostykę poprawności działania inwertorów fotowoltaicznych
 • Elektrownie wiatrowe 
  1. sprawdzenie mocowania masztów oraz regulacja naciągów elementów mocujących maszty,
  2. sprawdzenie i konserwacja mocowania generatorów na masztach,
  3. wymiana uszkodzonej sprężyny zabezpieczenia przed silnymi wiatrami
  4. sprawdzanie i konserwację połączeń elektrycznych generatorów z prostownikami i inwerterami
  5. diagnostykę poprawności działania inwerterów