Analiza Jakości energii

Zakres badań analizatorem obejmuje wszystkie wielkości charakteryzujące jakość energii, wyszczególnione w aktualnych przepisach i normach, takie jak:

 • poziom, częstotliwość i zmiany wartości skutecznej napięcia zasilającego,
 • zawartość wyższych harmonicznych w napięciu i prądzie (z wyznaczeniem współczynników odkształcenia napięcia i prądu),
 • asymetria napięć (w sieciach trójfazowych),
 • przerwy w dostawie energii,
 • szybkozmienne zmiany (zapady i podskoki) napięcia zasilającego,
 • uciążliwość migotania światła (związana z wahaniami napięcia)

Oferujemy ponadto:

 • kontrolę poboru mocy czynnej i biernej oraz przepływu energii elektrycznej w dowolnych przedziałach czasowych,
 • doradztwo przy ustalaniu warunków
  dostawy energii,
 • dobór, montaż, rozruch i pomiary kontrolne urządzeń do kompensacji mocy biernej,
 • dobór urządzeń zapewniających poprawną pracę odbiorników energii elektrycznej.

Pomiary, które są podstawą do analizy jakości energii, wykonujemy za pomocą aparatury rejestrującej, posiadającej aktualne świadectwa sprawdzenia. Wyniki naszych prac mogą być wiarygodnym dowodem w sprawach spornych na linii dostawca - odbiorca energii elektrycznej.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na państwa pytania.

 

CENNIK: