Dla domu

Najmniejsze instalacje (mikro instalacje) o mocy poniżej 40 kWp są przeznaczone dla osób fizycznych,które pragną zostać prosumentem (osoba,która produkuje energię elektryczną i zużywa ją na własne potrzeby) bez zbędnych formalności związanych z zakładaniem działalności gospodarczej.Domowa instalacja fotowoltaiczna produkuje energię elektryczną, która w pierwszej kolejności jest zużywana na bieżące potrzeby. Nadwyżka wyprodukowanej mocy sprzedawana jest do sieci dystrybutora.

Fotowoltaika to oszczędność już od pierwszych chwil od uruchomienia.