Usługi projektowe

Nasz zespół projektantów wykonuje zarówno kompletne projekty instalacji elektrycznych, jak i projekty częściowych modernizacji/remontów we wszystkich typach obiektów budowlanych. Zapraszamy do kontaktu klientów indywidualnych, instytucje, architektów oraz projektantów innych branż budowlanych.

Poniżej nasza szczegółowa oferta:

Projekty instalacji elektrycznych w obiektach nowych i istniejących:

 • przyłącza elektryczne (wnioski, umowy, schematy, uzgodnienia)
 • domy jednorodzinne
 • budynki mieszkalne wielorodzinne
 • budynki handlowo-usługowe (sklepy, gabinety lekarskie)
 • budynki zakwaterowania turystycznego (hotele, pensjonaty)
 • budynki administracji publicznej (szkoły, urzędy, banki)
 • obiekty sportowe (sale gimnastyczne, siłownie, pływalnie)
 • budynki przemysłowe (hale produkcyjne i magazynowe, warsztaty)
 • obiekty o przeznaczeniu specjalnym (kotłownie, laboratoria)
 • obiekty sakralne

Projekty remontów i modernizacji instalacji elektrycznych:

 • modernizacje oświetlenia (w tym oświetlenie awaryjne)
 • modernizacje zasilania, rozdzielnic i wewnętrznych linii zasilających W.L.Z.
 • dostosowania instalacji elektrycznych do obowiązujących norm i przepisów
 • remonty, rozbudowy, przebudowy i adaptacje obiektów istniejących
 • modernizacje kotłowni, zapleczy gastronomicznych, sanitariatów itp.
 • zasilanie wentylacji i klimatyzacji
 • zmiany mocy przyłączeniowych i umów o dostawę energii
 • rozdziały instalacji elektrycznych

Linie elektroenergetyczne nN, SN, oraz WN:

 • napowietrzne linie elektroenergetyczne,
 • kablowe linie elektroenergetyczne,

Stacje elektroenergetyczne SN/nN:

 • Zabudowa i zagospodarowanie stacji, konstrukcje wsporcze aparatów i urządzeń, odwodnienie terenu stacji i stanowisk transformatorów, drogi wewnętrzne, budynki stacyjne, budynki rozdzielni,
 • instalacje uziemienia i ochrony odgromowej,
 • obwody pierwotne dla rozdzielni klasycznych i kompaktowych w izolacji powietrznej jak również dla rozdzielni w izolacji gazowej, stanowiska transformatorów i urządzeń kompensacyjnych
 • układy rozliczeniowe pomiaru energii elektrycznej odbiorców.

Pozostałe usługi:

 • analizy zwarciowe układów elektroenergetycznych,
 • obliczenia wartości nastaw automatyki zabezpieczeniowej generatorów, elementów sieci przesyłowych i rozdzielczych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na państwa pytania.