Pomiary elektryczne

 • Pomiary rezystancji uziemienia
 • Pomiary rezystancji izolacji-badanie stanu izolacji
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia
 • Badanie wyłączników różnicowo-prądowych
 • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
 • Pomiary oświetlenia
 • Pomiary elektronarzędzi
 • Przeglądy odbiorcze
 • Przeglądy okresowe
 • Konserwacja stacji transformatorowych
 • Pomiary odbiorcze linii kablowych SN i nN
 • Badanie rozdzielnic kamerą termowizyjną

Oferujemy możliwość kompleksowej obsługi elektrycznej obiektów.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na państwa pytania.