O Firmie

Firma rozpoczęła działalność w 1986 roku. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie kierowania i nadzorowania robót elektroenergetycznych- bez ograniczeń. Nasz zespół posiada uprawnienia SEP w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych do 110 kV oraz kurs podstawowy BHP i ppoż dla pracodawców.
Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą do projektowania i kierowania robotami bazując na zatrudnieniu 35 osób.

W miarę potrzeb Firma jest w stanie zorganizować zwiększenie zatrudnienia opierając się na stałym nadzorze technicznym Firmy.
Nasi pracownicy posiadają bardzo dobre przygotowanie techniczne, wymagane kwalifikacje SEP „E” , „D”, szkolenie BHP, aktualne badania lekarskie (w tym prace na wysokości) oraz długoletni staż pracy. 

Nasi pracownicy posiadają uprawnienia UDT w zakresie instalacji fotowoltaicznych.

Prace prowadzimy do sieci SN poprzez stacje transformatorowe, do wszystkich instalacji elektrycznych w tym także słaboprądowych.
W pracach wykorzystujemy nowe technologie pozwalające :

  • Przyśpieszyć pracę
  • Obniżyć koszt
  • Zagwarantować wysoką jakość i zadowolenie

Wykonujemy wiele skomplikowanych przełączeń, na czynnym obiekcie, gwarantując bezprzerwowe prace obiektów ( BRE Bank, III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera, CK ZETO SA, WIFAMA – PREXER).

Wykonując przez lata wiele inwestycji, także poza Łodzią, możemy stwierdzić, że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu inwestycji i organizacji pracy.